Warunki pozaru

Aby uzyskało do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w bloku lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co stanowi przecież najczęstszą przyczyną pożarów w obiekcie Oddaje się, że przyroda ma wystarczający pomysł na działanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest pracownik. Celowe podpalenie domu lub zaprószenie ognia stanowi najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną podstawą jest połączenie instalacji elektrycznej w wnętrzu. Pewno więc stanowić dane przez stary wiek instalacji, lub przez zwarcie wynikające z zmiany przez niedoświadczoną osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, które jest non stop podłączone do prądu i posiada wysoką pozycję na liście przyczyn pożarów. Prowadzenie prac, w jakich przetwarzana jest idealna temperatura np. w sztukach gdzie powstają iskry i przechowywanie substancji, jakie są łatwo palne (np. butle gazowe) i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Ale tak które powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru? W sensie podniesienia swego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Wykonywanie tej dyrektyw zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, jaki mógłby spowodować pożar w obiekcie. Tylko na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które dotyczą domu czy urządzeń elektrycznych. Warto również zaopatrzyć budynek czyli jego przestrzenie w sprzęt, który pomoże gaszenie ewentualnego pożaru lub uniknie mu gdy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy oraz na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną oraz zagwarantować jej pozytywną konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo. Warto też zwrócić uwagę na to jakie towary są wykorzystywane do formy i wykończenia domu bo możemy poznać kilka jakości materiałów mając pod uwagę ich łatwopalność.