Wentylacja minutowa

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być przygotowana razem z obecnymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a także uznać jej najczulsze punkty. W współczesnym obiekcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten poziomowi dla przedsiębiorstwa zatrzymującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W obiektu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sytuacji nie jest dodatkowe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania grane są w układzie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Wykonania te służą oczekiwany rezultat finansowy, a przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najistotniejszy czynnik skutecznej, natomiast tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.