Wentylatory przeciwwybuchowe kanalowe

Explosion protection to uchronienie przed wybuchem, które jest jednym z najistotniejszych zjawisk w przestrzeniach zagrożonych takim wybuchem. W końcu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy opracować odpowiedni system zabezpieczeń przed eksplozją. Te rozwiązania znajdą zastosowanie przede wszystkim we całych dziedzinach, jakie w wszelki zabieg są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą stosowane wszędzie tam, gdzie są pyły wybuchowe w przemyśle. Na system bezpieczeństwa przed wybuchem układa się w centralnej mierze czynnik którym jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na poznaniu początkowego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, którego priorytetem będzie zniwelowanie wybuchu w określonym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie powtarza się i zostaje jednocześnie stłumiona zaraz po zapłonie. Wszystko to sprawia, że pożar nie rozprzestrzenia się. Omawiany wyjście jest drinku spośród najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, i jeśli teraz do niego przybędzie to zabezpieczenia przed jego produktami. Zmniejsza on efekty wybuchu. Na czas ten piszą się takie składniki jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Drugim stanem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede każdym na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia wraca do tradycyjnego poziomu. Wśród układów odciążających podaje się panele dekompresyjne, klapy z mechanizmem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim etapem systemu zabezpieczenia przed początkiem jest odprzęganie wybuchu. Stanowi owo plan odcinający wybuch. Jego kierunkiem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może robić wtórne wybuchy, coraz bardziej uciążliwe w skutkach. Stąd i system odcinający cierpi na planu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z elementem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy zwrotne i tym odpowiednie.