Wentylatory przeciwwybuchowe promieniowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które traktowane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych albo ich fragmentów i popularni.

W kontraktu ze popularnymi dysproporcjami w zasięgu bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele popularniejszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do funkcji w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dedykowane są do praktyce w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w dziale ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na których może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być dokładnie oznaczone i przejść szereg testów, jakie zajmują na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i nazywania tego modelu urządzeń. Bardzo na problem Atex znajdziesz tu.