Wybuch slonca

Mianem wybuchu charakteryzuje się gwałtowne wydzielenie sporych dawki energii. Działanie to powoduje ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej stanowi owo grom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich powierzchni, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową rozumie się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, żyjących w całości gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich panują za wielkie temperatury. Warto wiedzieć, że w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą stworzyć eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których efekty byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a i naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby uniknąć wysoce wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest ochrona przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały wykonane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, jakich zamiarem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W polach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo idących w nich wszystkim.