Wybuch

Wybuch charakteryzuje się jako wysoce silną reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na wielkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w atmosferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma miejsce w ściśle określonych warunkach, a tak wtedy, gdy stężenie surowca palnego uważa się w odpowiednio określonym przedziale, który określany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w danym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu konieczne jest ciągle pewna energia, której inicjatorem potrafią stanowić takie składniki jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budów elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie cennej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest słabą energią zapłonu i określana jak znacznie mała energia kondensatora w terenie elektrycznym, którego wyładowanie może dać zapłon mieszaniny i roznoszenie się płomienia w określonych warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do pracy w dziedzinach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który kupi na analizę zagrożenia wybuchem, który pochodzi od funkcjonujących w danym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo musi być związek z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz łączy się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, i do wytworzenia chmury pyłowej wskazane jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, oraz w przypadku pyłów jest brane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami że stanowić zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale i ciała stałe.