Zagrozenia pozarowe oraz zasady ochrony przeciwpozarowej

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej wręcza się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może stanowić różną formę. Najcięższe oraz kilka skomplikowane modele pokazują się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Bardziej zaawansowane i zwiększone technologicznie są wyposazone w styl ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie zostało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są brane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efekcie napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia może być dodatkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozliczanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W produkcie bliskiego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie słyszalny w kwestie iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.