Zasady korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/kasy_fiskalne_nowy_sacz/Kasy fiskalne Nowy Sącz - Artykuły - Baza wiedzy - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Polskie przepisy mówią o możliwości skorzystania z ulgi na zakup drukarki fiskalnej posnet thermal hd. Ulga ta wynosi zwrot 90% ceny jej zakupu, nie może jednak przekraczać 700 zł. Przy czym, jeżeli przedsiębiorca kupuje kilka urządzeń, limit ten jest naliczany dla każdej z osobna, a nie dla ogółu. Jak widać ulga na zakup kasy fiskalnej jest opłacalna i pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Warto więc skorzystać z takiej możliwości. Są jednak określone zasady korzystania z takiej ulgi. Zawarto je w Ustawie o podatku od towarów i usług.
Pierwszą zasadą jest konieczność zgłoszenia w Urzędzie Podatkowym liczby kas, które mają być stosowane do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego. Oprócz tego należy podać również adres, pod którym kasy będą użytkowane. Należy pamiętać o tym, że taki wniosek należy złożyć przed terminem rozpoczęcia korzystania z kas.
Kolejną zasadą jest konieczność dotrzymywania przypisanych terminów, w jakich podatnik powinien zainstalować i rozpocząć korzystanie ze zgłoszonych kas.
Oprócz tego kasa taka musi spełniać wymogi techniczne, które są opisane w Ustawie o podatku VAT. Jak również posiadać określone funkcje. Przykładowo musi umożliwiać bezpieczny przepływ danych na nośniki zewnętrzne. Kasy więc są sprawdzane pod względem technicznym przed wydaniem wniosku o zwrot kosztów za ich zakup.
Ostatnia zasada dotyczy osób zwolnionych z podatku VAT. Takie osoby, aby dostać zwrot za zakup kasy fiskalnej, muszą złożyć dodatkowo osobny wniosek zawierający szczegółowe informacje o podatniku. Przykładowo w takim wniosku musi być zawarte imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, jak również numer rachunku bankowego, na który bezpośrednio może zostać przesłany zwrot za zakup takiej kasy. Termin ,w jakim powinno się otrzymać taki zwrot, to 25 dni od momentu złożenia dodatkowego wniosku przez podatnika.
Podsumowując, warto pamiętać o wymienionych wyżej zasadach. Po ich spełnieniu ulga na zakup kasy fiskalnej powinna zostać przyznana.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl