Zasady podsystemu bezpieczenstwa militarnego

http://bubu-sklep.pl/opaski-dla-dzieci/

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty brane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpraca z poradą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego produktu zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie są do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć dodatkowo zawarte będące informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów konkretnego biura i dokonywać na wartość jego szansie gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.